• Den 21.3.2022 presenterades GERDA på Vetenskaplig afton i Academill, Vasa

    Akademilektor i socialpolitikFredrica Nyqvist berättade om 

    GERDA- 20 år av gränsöverskridande forskning och samverkan om de äldres hälsa och livsvillkor

    vetenskaplig_afton_vasa_program_2022

GERDA well represented at the 27th Nordic congress in gerontology

20.06.2024

Between the 12th and 14th of June, the 27th Nordic congress in gerontology was held at Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden. The GERDA database and affiliated researchers were well represented at the congress. Fredrica Nyqvist from Åbo Akademi chaired a well-visited symposia about the interplay between environmental, social, and individual factors in healthy ageing and longevity. As part of the symposium, Sarah Åkerman from Åbo Akademi presented research about the "Blue Zones", while Birgitta Olofsson from Umeå University held a presentation about brain health in very old age. Erika Boman from Högskolan på Åland also attended the congress and presented research about alcohol use among older adults. Additionally, Laura Corneliusson from Umeå University presented research about the connections between gate speed and depressive symptoms. All mentioned presentations were based on GERDA-data. Read more about the congress here

Read more Post image

GERDA was presented in Helsinki

31.05.2024

GERDA researcher Ann-Sofie Silvennoinen from Åbo Akademi was invited to the association De Sjukas Väl in the metropolitan area r.f in Helsinki to present the GERDA database at the association's seminar on April 18. De Sjukas Väl in the metropolitan area r.f is a Swedish-speaking politically independent association with the aim of assisting Swedish-speaking older adults with reduced functional capacity so that they receive the help and support they are entitled to in their mother tongue. In its activities, the association collaborates with older adults, relatives, and care staff. The association strives to influence decision-making bodies to create more favorable conditions for older adults by emphasizing the importance of individual needs and humane care. Every other year they organize a seminar, and this year the audience got acquainted with GERDA.

Read more Post image

GERDA-researcher Erika Boman elected into medical and health care board on Åland

16.05.2024

GERDA-researcher Erika Boman has been elected into the medical and health care board on Åland, which is responsible for public care on Åland.
- Older adults are the largest clientel in most medical and health care clinics on Åland. It feels very valuable to involve research about older adults, including GERDA-data, as support in decision-making, Boman comments.

Read more here

Read more Post image

Future plans among the oldest old

26.03.2024

Several studies have been conducted on the future plans of older adults, but these studies often include only a few participants over 85 years old. The researchers Martin Bergfrid, Yngve Gustafson, Håkan Littbrand, Birgitta Olofsson and Bodil Weidung have examined the prevalence of having plans for the future among individuals over 85 years old using data from GERDA. The results suggest that living at home and retaining one's teeth, is associated with having future plans. The results also suggest differences between Swedish- and Finnish-speakers.

 

Read more about the results here.

Read more Post image

More research is needed to distinguish age-related health and disability

05.01.2024

The question of age has become a hot topic with the new disability act in Finland, which is scheduled to come into effect in 2025. Legislators would like to distinguish between disability and age-related issues to more easily define who should be granted support under the new act. Fredrica Nyqvist from the GERDA research group emphasizes that more research is needed to differentiate age-related ill health and disability, as well as to understand how congenital conditions affect aging.

You can read the online magazine and the article here (in Swedish).

Read more Post image

Study on informal care and loneliness was presented in Tampere

20.11.2023

At the end of October, the national conference on social policy was held in Tampere, Finland. GERDA researcher Sarah Åkerman presented preliminary results from a longitudinal study on loneliness among older informal caregivers based on GERDA. The preliminary results suggest that especially informal caregivers who have provided care for a long time are at risk of experiencing loneliness compared to, for example, new informal caregivers, former informal caregivers, or non-caregivers. However, loneliness was not particularly widespread among any of the studied groups. The study is being developed in collaboration with GERDA researchers Fredrica Nyqvist, Mikael Nygård, Birgitta Olofsson, and Fredrik Snellman. The final results of the study are expected to be published in the spring of 2024.

Read more Post image

GERDA-researchers comment on regional cutbacks in Ostrobothnia

09.05.2023

During the past weeks, planned regoinal cutbacks in eldercare have been discussed in media in Ostrobothnia, Finland. GERDA-affiliated researchers have been interviewed (see here and here) and shared their concern about the plans to reduce institutional care for older adults with extensive care needs. The situation of informal caregivers have also been discussed in the interviews. Apart from the interviews, GERDA-researchers in Vaasa have also written an open letter (published here and here) where more collaboration between research and the field is sought in order to promote an age-friendly society.

Read more Post image

GERDA hybridseminarium hölls i Vasa 30.3

04.04.2023

Den 30.3 hölls ett hybridseminarium kring "Jakten på det goda åldrandet" vid Åbo Akademi i Vasa. Fredrica Nyqvist (Åbo Akademi) och Annika Wentjärvi (Yrkeshögskolan Novia) presenterade GERDA-materialet och fungerade som moderatorer för seminariet som lockade totalt cirka 170 deltagare, varav majoriteten deltog virtuellt medan cirka 50 deltog vid Åbo Akademi och cirka 30 personer vid Seniortorget i Umeå. Yngve Gustafson (Umeå universitet) höll en föreläsning om psykisk ohälsa bland äldre bl.a. med fokus på depression och läkemedelsanvändning. Erika Boman (Högskolan på Åland) presenterade regionala perspektiv på hälsa, sjukdom och nyttjande av vård och tjänster. Fredrik Snellman (Umeå universitet) och Anna Samén (Umeå universitet) presenterade resultat om attityder till åldrande, samhället och välfärdsteknologi med såväl longitudinella som regionala perspektiv. Sarah Åkerman (Åbo Akademi) och Marina Näsman (Åbo Akademi) presenterade också longitudinella och regionala perspektiv på anhörigomsorg och förtroende i samhället. Birgitta Olofsson (Umeå universitet) och Emilia Viklund (Åbo Akademi) presenterade resultat kring att vara äldre under pandemin med fokus på resultaten från den senaste GERDA-enkätundersökningen. Avslutningsvis hölls en paneldiskussion som samlade såväl forskare, anställda i social- och hälsovårdssektorn och tredje sektorn samt äldre själva. I paneldiskussionen deltog Lisbeth Fagerström (Åbo Akademi), Nils Enwald (Umeå kommun), Tony Pellfolk (Österbottens välfärdsområde), Pia Nabb (Folkhälsan, Marina Näsman (Åbo Akademi), Gunborg Sten (erfarenhetsmentor för närståendevårdare), Torsten Pellfolk (närståendevårdare) samt Yngve Gustafson (Umeå universitet).

GERDA-gruppen tackar alla deltagare och åhörare för en fin eftermiddag tillsammans. Ifall du blev att fundera på någon av presentationerna, kan du ta kontakt med forskaren (gå till kontaktuppgifter).

 

Read more Post image

GERDA was presented at the Gerontologia congress in Finland

13.02.2023

Between 8-10th February 2023, a congress in gerontology and geriatrics was arranged in Tampere, Finland. Katri Turunen, Marja Katajavirta, Hannu Tuuri and Katja Valkama from Seinäjoki University of Applied Sciences presented a poster about older adults' perceived access to care during the Covid19-pandemic based on GERDA. Sarah Åkerman, Marina Näsman and Fredrica Nyqvist from Åbo Akademi University presented a poster about the GERDA-database in general.

Read more Post image

Hybridseminarium 30.3: Jakten på det goda åldrandet

31.01.2023

Den 30 mars 2023 presenteras resultat från Gerontologisk Regional Databas (GERDA) med tvärvetenskapliga infallsvinklar på det goda åldrandet i Österbotten, Södra Österbotten, Västerbotten och Åland. Du kan ta del av programmet på plats vid Academill, Vasa (Strandgatan 2) eller på din egen dator via streaming. Seminariet streamas även vid Seniortorget i Umeå. Klockslagen nedan i programbladet visas i finsk tid.

 

12.15-12.25 Välkommen Fredrica Nyqvist, Åbo Akademi & Annika Wentjärvi, Yrkeshögskolan Novia
12.25-13.05 Psykisk ohälsa – lärdomar från GERDA Yngve Gustafson, Umeå Universitet
13.05-13.20 Hälsa, sjukdom och nyttjande av vård och tjänster Erika Boman, Högskolan på Åland
13.20-13.55 Kaffeservering i Foajén, Academill
13.55-14.15 Attityder till åldrande, samhället och välfärdsteknologi Fredrik Snellman & Anna Samén, Umeå Universitet
14.15-14.35 Anhörigomsorg och förtroende i samhället Sarah Åkerman & Marina Näsman, Åbo Akademi
14.35-14.55 Att vara äldre under pandemin Birgitta Olofsson, Umeå Universitet & Emilia Viklund, Åbo Akademi
14.55-16.00 Paneldiskussion Tony Pellfolk, Österbottens välfärdsområde, Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi, Nils Enwald, Umeå kommun, Susanne Broman, Ålands landskapsregering, Marina Näsman, Åbo Akademi, Yngve Gustafson, Umeå Universitet, Pia Nabb, Folkhälsan, Gunborg Sten, erfarenhetsmentor för närståendevårdare.
 
Varmt välkommen! Anmäl dig senast 17.3. Anmälningslänk: https://crm.abo.fi/Events/2139/Apply
Frågor om seminariet? Kontakta Sarah Åkerman, sarah.akerman@abo.fi, +358504771776
 
· Vill du ta del av resultaten på finska? En finskspråkig seminariedag ordnas samma dag vid Seinäjoki Yrkeshögskola i samarbete med Eläkeliitto. Kontakt: katja.valkama@seamk.fi

Read more Post image

Ny doktorsavhandling om hur livskraft kan stödjas hos äldre arbetstagare

16.01.2023

HvM Tina Söderbackas doktorsavhandling i vårdvetenskap framlades till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i december 2022.

Avhandlingen heter "Vitality, health, and work. The older person’s vitality sources" och dess syfte är att få en djupare förståelse för hur livskraft kan stödjas hos äldre arbetstagare.

Första delstudien baserades på GERDA-enkäten där 2579 svar analyserades. En bekräftande gemenskap, meningsfulla aktiviteter, optimalt hälsotillstånd och inre styrka är viktiga källor till livskraft. Hämmande faktorer är händelser i världen och i närmiljön som hotar meningsfullhet, psykiska bördor och sjukdom eller ett begränsat liv.


Du kan läsa mer om avhandlingen här: https://www.abo.fi/nyheter/doktorsavhandling-om-hur-livskraft-kan-stodjas-hos-aldre-arbetstagare/ 

Read more Post image

Save the date: välkommen på seminarium om åldrande!

15.12.2022

Den 30 mars klockan 12.15-16.00 ordnas ett hybridseminarium på Åbo Akademi i Vasa, där vi presenterar resultat från Gerontologisk Regional Databas (GERDA) med data insamlat från äldre bosatta i Österbotten, Södra Österbotten, Västerbotten och Åland. Vi kommer att berätta om teman såsom välbefinnande, hälsa, omsorg och förtroende, välfärdsteknologi, Covid-19 pandemins effekter och erfarenheter av ålderism. Vi kommer även att belysa regionala skillnader och trender över tid. Seminariet riktar sig till alla intresserade av åldrande och frågor som rör äldres välmående.

Ett mer detaljerat programblad och anmälningsinformation sänds ut i januari. Det kommer att vara möjligt att delta både på plats vid Academill och via dator. Seminariet kommer även att streamas på Seniortorget i Umeå. En finskspråkig seminariedag hålls samma datum vid Seinäjoki yrkeshögskola i samarbete med Eläkeläisliitto.

God jul och gott nytt år önskar alla GERDA-forskare. Vi ses i mars!

Read more Post image

New doctoral thesis on promoting older persons' subjective wellbeing in a digital everyday life

09.12.2022

Emilia Viklund is defending her thesis Ageing Online: Promoting older persons’ subjective wellbeing in a digital everyday life on December 16th. Professor Helle Wijk, University of Gothenburg, Sweden, will serve as opponent and docent Anna Forsman, Åbo Akademi University, as custos. Two of the studies included in the thesis are based on data from the GERDA survey, where the assosiaction between subjective wellbeing and internet use was explored.

You are welcome to attend the public defence of this doctoral thesis online, more info here: https://www.abo.fi/en/event/public-defence-of-doctoral-thesis-in-caring-science-5/ 

Link to the thesis: https://www.doria.fi/handle/10024/186229?locale=lfi 

 

Read more Post image

Etelä-Pohjanmaan AKKE-rahoituksella tehdyn selvityksen raportti on julkaistu

22.11.2022

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) toteutti Etelä-Pohjanmaan liiton AKKE-rahoituksen avulla postikyselyn Etelä-Pohjanmaan maakunnassa asuville yli 65-vuotiaille henkilöille syksyllä 2021. Kysely on osa laajempaa, jo vuosia käynnissä ollutta GERDA-hanketta (GERDA - Gerontologinen tietokanta ja resurssikeskus), jossa kerätään tietoa ikääntyneiden ihmisten elämäntilanteesta, tarpeista ja tällä kertaa myös koronapandemian vaikutuksista.

Julkaistussa raportissa esitellään monipuolisesti tietoa maakunnan yli 65-vuotiaiden henkilöiden tarpeista ja hyvinvoinnista. Tavoitteena on tarjota tietoa päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen tueksi. Selvityksen mukaan liikkumista ja muita aktiivisen elämän ylläpitäviä aktiviteettien tarjontaa tulee lisätä ja olla monipuolista. Ikääntyneillä säännöllinen liikunta tukee toimintakyvyn ylläpitämistä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että mahdollisuuksia liikkua on myös henkilöillä, jotka saavat kotipalvelua.

Yksinäisyydestä kärsii 14 % vastaajista, mutta on tärkeää huomioida, että palvelujen piirissä oleminen ei poista yksinäisyyttä, ellei siihen erityisesti kiinnitetä huomiota. Erilaiset monipuoliset aktiviteetit lisäävät mahdollisuuksia ihmissuhteisiin ja vähentävät yksinäisyyttä.

Palvelutarjontaa voidaan tukea myös digitaalisilla palveluilla. Niiden käyttöönotossa on mietittävä millaisia palveluja ikääntyneet toivovat. Käyttökokemukset lisäävät palvelunkäyttäjien positiivista suhtautumista teknologioiden hyödyntämiseen ja digitaalisiin palveluihin.

Raportti

Read more Post image

Vanhustyön moniammatillinen seminaari Seinäjoella keskiviikkona 26.10 klo 8.30-15

24.10.2022

Tervetuloa SeAMKin moniammatillisen vanhustyön asiantuntijaryhmän järjestämään kaikille avoimeen seminaariin.

Seminaari järjestetään hybridinä, joten siihen on mahdollista osallistua joko paikanpäällä Framilla F128 tai etänä Teamsin kautta.Seminaari on kaksiosainen. Aamupäivällä esitellään sosiaali-ja terveysalan opiskelijoiden opinnäytetöitä sekä tuloksia ja toimenpidesuosituksia loppuvuodesta 2021 eteläpohjalaisille yli 65-vuotiaille suunnatusta laajasta kyselystä. Kyselyn toteutti SeAMKin GERDA-hanke. Hanketta on rahoittanut Etelä-Pohjanmaan liitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) rahoituksella.

Iltapäivän osuus on kansainvälinen, toteutuu englanninkielisenä ja kohdistuu muistisairauksiin.

Ohjelma

Read more Post image

Virtuella föreläsningar om välfärdsteknologi och ålderism i oktober

17.10.2022

I oktober föreläser två GERDA-forskare om välfärdsteknologi och ålderism vid Seniortorget i Umeå. Föreläsningarna kan ses såväl på plats som virtuellt. 

 

GERDA-forskaren Anna Samén föreläser om välfärdoptimism i äldreomsorgen och äldres attityder den 19 oktober 13.30–14.30. Mer information och länk till föreläsningen hittas här.

 

GERDA-forskaren Fredrik Snellman föreläser om ålderism och bl.a. dess konsekvenser för hälsa på Seniortorget i Umeå den 25 oktober kl. 13.30-15.00. Mer information och länk till föreläsningen hittas här.

Read more Post image

Yngve Gustafson medverkade i programmet Kropp & själ i P1

06.10.2022

Yngve Gustafson, en av GERDA:s grundare, medverkade den 4 oktober i programmet Kropp och själ i P1. Temat för programmet var gånghastighetens betydelse för hälsan. Du kan ta del av programmet även i efterhand via denna länk: https://sverigesradio.se/avsnitt/ganghastighet 

Under fliken publikationer; GERDA i media (länk) hittar du även annat intressant innehåll där GERDA och den forskning som har gjorts uppmärksammats i tv, radio eller tidningar.

Read more Post image

TV4 lyfter fram resultat från GERDA i nyhetsinslag

20.04.2022

TV4 Nyheterna lyfter under dagen fram ett inslag om äldres upplevelser av ensamhet och att ha blivit diskriminerade under pandemin som baseras på resultat från GERDA. Klicka här för att se inslaget.

I den senaste GERDA-enkäten inkluderades frågor relaterade till covid-19 pandemin för att kunna kartlägga äldre personers upplevelser av hur deras liv påverkats på olika sätt. Resultaten visar bland annat att 20 procent av de som svarat på enkäten i Västerbotten upplevde att besöksförbuden i samband med covid-19 påverkat dem i rätt stor omfattning. Därtill upplevde 13 procent att de blivit dåligt bemötta eller diskriminerade under pandemin pga sin ålder, vilket är betydligt fler än i enkäten för 5 år sedan.

Genom fortsatta analyser hoppas vi kunna få mer kunskap om hur livsvillkoren och pandemin har påverkat både det fysiska och psykiska välbefinnandet hos gamla människor i Västerbotten. Resultaten kan förhoppningsvis ge oss kunskaper om vad som fungerar bra i vård och omsorg och vad som behöver förbättras för att någon inte ska behöva uppleva sig diskriminerad på grund av sin ålder.

En längre nyhet har publicerats på Umeå Universitets hemsida: https://www.umu.se/nyheter/besoksforbud-under-pandemin-paverkade-boende-negativt_11583022/ 

Read more Post image

De äldre över 65-år i Österbotten och Södra Österbotten har upplevt missnöje med coronarestriktioner

14.03.2022

Färska resultat från GERDA-studien i Österbotten och Södra Österbotten visar att besöksförbuden som infördes på sjukhus och äldreboenden under pandemin har påverkat de äldre på ett negativt sätt. Också olika former av social samvaro och fritidsaktiviteter har påverkats negativt, men samtidigt har de äldre hittat sätt att sysselsätta sig hemma.

https://www.abo.fi/nyheter/de-aldre-over-65-ar-i-osterbotten-och-sodra-osterbotten-har-upplevt-missnoje-med-coronarestriktioner/

https://lehti.seamk.fi/hyvinvointi-ja-luovuus/etela-pohjanmaan-ja-pohjanmaan-yli-65-vuotiaat-ovat-olleet-tyytymattomia-koronarajoituksiin/

 

Read more Post image

GERDA:s enkätdatainsamling har startat på Åland

08.02.2022

I slutet av vecka 4 sändes GERDA-enkäten ut till 1350 personer på Åland. Högskolan på Åland är en ny part i GERDA-samarbetet, men en liknande  datainsamling har genomförts på Åland 2015: Hälsa och livskvalitet bland äldre män och kvinnor på Åland (HÄMKÅ15) https://www.ha.ax/uploads/2018/04/boman_erika_halsa-bland-aldre-man-och-kvinnor-pa-aland_2016_hamka15.pdf Den aktuella datainsamlingen möjliggör att delvis följa vissa frågor över tid (jämföra med data insamlad 2015), men också en ny möjlighet att jämföra de åländska deltagarnas hälsa och livsvillkor med deltagare i Österbotten, Södra österbotten och Västerbotten.  

Enkätutskicket har också uppmärksammats av Ålands radio https://alandsradio.ax/nyheter/enkat-om-aldres-halsa-och-livsvillkor  

Read more Post image

New GERDA study on changes in loneliness among older people

10.01.2022

 

The study, made by researchers at Åbo Akademi University, showed that most older adults in western parts of Finland and northern parts of Sweden do not suffer from loneliness. In 2010, about eight percent reported loneliness and six years later, 2016, the share increased to ten percent. The study confirmed well-known risk factors for loneliness such as being widowed, poor self-rated health and depression. In addition, the risk of loneliness was higher among older people living in Sweden.

Nyqvist, F., Näsman, M., Hemberg, J., & Nygård, M. (2021). Risk factors for loneliness among older people in a Nordic regional context – a longitudinal study. Ageing and Society,  https://doi.org/10.1017/S0144686X21001707

Read more Post image

GERDA wishes you a Merry Christmas

20.12.2021

The GERDA group wishes you all a Merry Christmas and a Happy New Year! We would also like to thank our partners and all of those who in different ways have contributed to our activities and research throughout the year.

Read more Post image

GERDA-tutkijat osallistuivat Pohjanmaan sosiaali- ja terveystieteiden päiville

22.11.2021

Pohjanmaan neljännet sosiaali- ja terveystieteiden päivät järjestettiin 18-19.11 Pietarsaaressa. Tämän vuoden teemana oli ”Tiedolla vaikuttavia ja turvallisia palveluja”. Ohjelmassa oli ajankohtaisia aiheita kuten tekoäly, potilas- ja asiakasturvallisuus sekä uusi hyvinvointialue, mutta myös monia muita mielenkiintoisia suullisia- ja posteriesityksiä.

Tiedepäivät ovat erinomainen tilaisuus levittää tietoa alueella tehdystä tutkimuksesta ja siksi olimme iloisia voidessamme esitellä GERDA-hanketta posterin avulla.

Kuvassa Annika Wentjärvi, Marina Näsman ja Fredrica Nyqvist, jotka ovat osa Pohjanmaan GERDA:n tutkimusryhmää.

Read more Post image

Möjlighet att höra mer om GERDA under Vetenskapskarnevalen i Vasa

17.11.2021

Fredagen den 19.11 kl.14.30 vid Gros bokhandel kommer professor Mikael Nygård och akademilektor Fredrica Nyqvist hålla en presentation om det goda åldrandet i framtidens Österbotten som en del av Vetenskapskarnevalen som äger rum i Vasa. Presentationen kommer bland annat att innehålla information från GERDA. Vetenskapskarnevalen är ett populärvetenskapligt, flerspråkigt evenemang för alla. Varmt välkomna!

Här kan du läsa mer om evenemanget: https://vetenskapskarnevalen.fi/sv/programs/det-goda-aldrandet-i-framtidens-osterbotten/

 

Read more Post image

Nytt GERDA-enkätutskick - snart får ca 20 000 personer en enkät i postlådan

27.10.2021

Under senhösten 2021 skickas GERDA-enkäten ut för fjärde gången. Den har tidigare skickats ut åren 2005, 2010 och 2016. Med hjälp av enkäten kan vi få ovärderlig och uppdaterad information om äldre och deras livssituation som kan användas för att på olika sätt främja ett gott åldrande i regionerna. Resultaten kan till exempel bidra till att informera beslutsfattare och till utvecklandet av social- och hälsovården.

Enkäten skickas ut till personer i Västerbotten i Sverige och till personer i Österbotten och Södra Österbotten i Finland. Enkäten kommer även att skickas ut på Åland under vintern. Totalt får över 20 000 personer ett brev med enkäten hemskickad till sig.

Här kan du höra mer om enkätutskicket:

Intervju i Vega Österbotten om GERDA-enkätutskicket 27.10.2021: https://arenan.yle.fi/audio/1-50994276 

Intervju med Yngve Gustafson om GERDA-enkätustkicket i Ålands radio 26.10.2021: https://alandsradio.ax/aland-idag/han-vill-undersoka-alandska-aldre

 

Read more Post image

GERDA-kysely toteutetaan toista kertaa Etelä-Pohjanmaalla

25.10.2021

SeAMK Sosiaali- ja terveysala on saanut Etelä-Pohjanmaan liitolta AKKE-rahoituksen GERDA-hankkeen tämän vuotiseen aineistonkeruuseen sekä selvityksen laatimiseen. Tavoitteena on kartoittaa yli 65-vuotiaiden henkilöiden osallisuutta, aktiivisuutta hyvinvoinnin tilaa, koronan vaikutuksia näihin sekä arvioidaan muutoksia palveluntarpeissa.

Tulosten perusteella voidaan tarvittavia toimenpiteitä kohdentaa oikein sekä kehittää palveluntarjoajien palvelukokonaisuuksia tai toimintatapoja ikäihmisten tarpeiden mukaisesti koronan vaikutuksia minimoiden. Tulosten avulla palveluntarjoajat voivat paremmin kohdentaa palvelujaan. Toimenpiteillä voidaan vahvistaa alueellista resilienssiä tukemalla ikääntyneiden ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä edistämällä turvallista kotona asumista.

Vuoden 2016 tiedonkeruun laajentaminen Etelä-Pohjanmaan alueella lisäsi merkittävästi suomenkielisten ikääntyneiden osuutta tiedontuottajina. Tänä vuonna lähetetään kysely entistä laajemmalla vastaajajoukolle ja toiveena on, että mahdollisimman moni kyselylomakkeen saaja siihen vastaisi. Aineisto tulee olemaan jatkossa hyödynnettävissä moniin erilaisiin tutkimuksiin sekä selvityksiin.

Aineistosta laaditaan SeAMKin tutkijoiden toimesta Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle raportti, jossa keskitytään erityisesti koronan vaikutuksiin ikäihmisten hyvinvointiin. Raportti tullaan julkaisemaan vuoden 2022 loppupuolella SeAMKin julkaisusarjassa. Lisäksi aineistosta julkaistaan kaksi yleistajuista artikkelia. Tuloksia tullaan esittelemään myös seminaarissa tai webinaarissa.

Etelä-Pohjanmaan kyselyn osalta lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, yliopettaja Katja Valkama, puh. 040 8300 386, katja.valkama@seamk.fi

Read more Post image

New doctoral thesis on gait speed and physical activity and their association with cognitive function and dementia

20.10.2021

Jerry Öhlin defended his thesis on gait speed, physical activity, cognitive function and dementia at the Department of Community Medicine and Rehabilitation at Umeå University on the 1st of October.

Two of the four studies included in the thesis were based on data from the Umeå85+/GERDA home visits and the remaining two on data from the SilverMONICA study.

You can read more about the thesis here: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1591626&dswid=6917

Read more Post image

Doctoral thesis shows that obesity is related to increased survival in old age

12.10.2021

Maria Burman, who is a specialist in geriatric medicine at the University hospital of Umeå, defended her thesis on the 4th of June, 2021. The theme of the thesis was malnutrition and obesity among older adults. Two of the four studies included in her thesis were based on the GERDA home visits data.

One of the studies showed among other things that malnutrition and a low Body Mass Index (BMI) were associated with an increased morality risk. This underlines the importance of nutritional screening among older adults, especially among those living in a nursing home.

You can read more about the thesis here: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1552672&dswid=1821

Read more Post image

Doktorsavhandling i socialpolitik om välbefinnande bland de allra äldsta

12.10.2021

Marina Näsman disputerade den 9 april i ämnet socialpolitik vid Åbo Akademi med en avhandling om välbefinnande hos de allra äldsta, det vill säga de som är 85 år och äldre.

Resultaten visar att det finns både likheter och skillnader med välbefinnande i andra åldersgrupper och att många olika sociodemografiska, sociala och hälsorelaterade faktorer påverkar upplevt välbefinnande. Resultaten pekar samtidigt på att riskfaktorer såsom ensamhet och depression är särskilt viktiga att uppmärksamma och förebygga. En av avhandlingens studier visade också att en del av undersökningspersonerna var med om att deras vuxna barn dog vilket var kopplat till en stor risk för försämrat välbefinnande och belyste även att detta verkar vara ett område som det hittills har gjorts lite forskning om.

Tre av avhandlingens fyra studier är baserade på GERDA-data. Detta har möjliggjort ett mångvetenskapligt samarbete mellan socialpolitik, geriatrik, omvårdnad och arbetsterapi vilket har varit viktigt när ett så komplext fenomen som välbefinnande har undersökts.

Resultaten från avhandlingen kan användas för att utveckla såväl social- och hälsovården som policyinsatser riktade till de allra äldsta och har även påvisat ett behov av fortsatt forskning. Bland annat skulle det behövas mer forskning om vilka typer av insatser för att främja välbefinnande hos de allra äldsta som fungerar. Personcentrerade insatser som utgår från individens egna önskemål, behov och förutsättningar skulle vara viktiga att utveckla och testa.

Avhandlingen hittas i sin helhet via denna länk: https://www.doria.fi/handle/10024/180697

Read more Post image
Top